EU projekata

milijuna kuna vrijednosti EU projekata

Tu smo za vas

Reference | Projekti kojima pomažemo u provedbi

Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike

Optiplast d.o.o. provodi projekt sa ciljem povećanja kapaciteta linije za reciklažu te doprinosa zaštiti okoliša. Doprinos zaštiti okoliša postiže se kroz: povećanje reciklažnih kapaciteta za 50% u odnosu na postojeću liniju; smanjenje potrošnje električne energije...

read more