Provedba EU projekata

Želite li voditi svoje EU projekte „pješke“ ili sustavno?

  • smanjuje administraciju
  • povećava kvalitetu
  • štedi vrijeme
  • sve na jednom mjestu

Konkretan PJR odgovor na utvrđene prepreke i razloge nepotpune iskorištenosti sredstava.

Projekti kojima pomažemo u provedbi

Evaluacije projekata koje smo proveli