Livija Radić

Savjetnica za javnu nabavu

Završila je sveučilišni stručni studij smjera Trgovinsko poslovanje na Odjelu stručnih studija Sveučilišta u Splitu te stručni studij Poslovne ekonomije na LIBERTAS međunarodnom studiju. Od 2008. godine radi na poslovima koji su uključivali javnu nabavu, a od 2014. godine kao voditeljica službe upravlja timom stručnjaka koji su vodili postupke javne nabave na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini (javni i privatni sektor) u grupaciji od 4 tvrtke. Kako je rano prepoznala važnost javne nabave, Livija je već 2009. položila ispit te stekla certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave, od 2011. godine također je i certificirani trener javne nabave. Livija je tijekom karijere intenzivno radila na pripremi ponudbene dokumentacije, pripremi žalbi ponuditelja za koje je radila u žalbenom postupku pred DKOM-om te ostalim poslovima vezanim uz javnu nabavu. Od 2018. godine radi u PJR timu kao savjetnica za javnu nabavu. Bavi se savjetovanjem ponuditelja i naručitelja u postupcima nabave u svim fazama, savjetovanjem klijenata koji su ponuditelji u tumačenju uvjeta nadmetanja, postavljanju pitanja na nadmetanje i odlučivanju o postupanjima u nadmetanjima, te pripremi, izradi i kontroli ponuda. Piše stručne članke u području javne nabave, sudjeluje u istraživanjima u javnoj nabavi, sudjeluje u radu portala www.javna-nabava.info, izvodi treninge i pruža podršku naručiteljima i ponuditeljima.