EU projekata

Tu smo za vas

Pošaljite upit

Reference | Projekti kojima pomažemo u provedbi

Implementacija sustava reciklaže otpadne plastike

Optiplast d.o.o. provodi projekt sa ciljem povećanja kapaciteta linije za reciklažu te doprinosa zaštiti okoliša. Doprinos zaštiti okoliša postiže se kroz: povećanje reciklažnih kapaciteta za 50% u odnosu na postojeću liniju; smanjenje potrošnje električne energije... read more