provedena vanjska evaluacija projekata

Tu smo za vas

Pošaljite upit

Reference | Evaluacije projekata koje smo proveli

“Aktivno civilno društvo – garancija pravih reformi”

 (Cenzura plus – udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda) – Opći cilj projekta bio je doprinijeti borbi protiv korupcije te jačanje sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne vlasti, prvenstveno kroz jačanje aktivnije... read more

“Together toward Europe”

 (Cenzura plus – udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda) – Ovim projektom proizvelo se 15 tv emisija o EU kroz koje se promiču europske vrijednosti, međukulturalni dijalog u regiji, govori se o statusu žena u politici te o izazovima s kojima se... read more

„Workability with disabilities“

 (Lada d.o.o. za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida) – cilj projekta je bio  povećanje mogućnosti zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih invalida kroz obuku u sektoru proizvodnje zaštitne i radne odjeće te povećanje osviještenosti o mogućnostima... read more