PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog.

read more

Kako izgleda ispravan redoslijed planiranja komunikacije?

Odlučili ste prijaviti projekt, razradili ste projektnu ideju, odredili ciljeve, ciljne skupine i aktivnost no u prijavnom ste se obrascu susreli s upitom o rezultatima komunikacijskih aktivnosti svojeg projekta koje trebate unijeti u unaprijed zadane stupce što znači da ste već morali odrediti rezultat komunikacijskog procesa bez da ste uopće isplanirali njegov početak i tijek, a još manje odredili alate kojima ćete zadani cilj ostvariti. Suočeni s navedenim, odlučujete se odabrati ono što Vam se, na prvu, čini najjednostavnijim te se na brzinu odlučujete za određene mjere vidljivosti, dok mjere komunikacije potpuno izostavljate.

read more

Nove upute za obveznu komponentu promidžbe i vidljivosti u EU projektima i najčešće zablude korisnika

Dana 1. lipnja 2015. godine na snagu su stupile nove upute za korisnike bespovratnih sredstava vezane uz mjere informiranja i komunikaciju u projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju od 2014. – 2020. te su tako postale obvezujuće za sve korisnike sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF).

read more

Zelena javna nabava

Pod pojmom zelena javna nabava (ZeJN) podrazumijevamo postupak pri kojem se javna tijela potiču naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog ciklusa imaju manji negativni učinak na okoliš od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. Iz ovoga je lako zaključiti kako je zelena javna usmjerena održivom rastu i razvoju koji je osnova strategije Europa 2020.

read more

Nabava u EU projektima u razdoblju 2014-2020

U sklopu dokumentacije za provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u financijskom razdoblju 2014.–2020. nalaze se i „Pravila koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)“ (u daljnjem tekstu: Pravila) u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

read more