PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Završna vanjska evaluacija EU projekta

Prioritet svake evaluacije projekta je poticanje promjena i daljnjih poboljšanja. Prema tome, i sam cilj završne evaluacije je definiranje rezultate ili zaključaka projekta, te davanje preporuka koje se mogu praktično upotrijebiti za modificiranje dizajna i poboljšanje provedbe budućih projekata.

read more

Održivost projekta

Značajan naglasak unutar kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje odnosno pri odabiru projekata za financiranje stavljen je na utjecaj projekta izvan kruga projektnih partnera i na konkretne planove širenja i korištenja projektnih rezultata – poznatih pod pojmom „Održivost“.

read more

Osnove izrade tehničkih specifikacija (2. dio)

Svrha izrade tehničkih specifikacija u okviru ugovora o nabavi robe i izvođenju radova je pružiti informacije dobavljačima i izvođačima o svrsi i predmetu natječaja.

Kako izraditi detaljne aktivnosti projekta?
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

read more

Što je to plan diseminacije?

Jedno od pitanja koje se postavlja kod izrade projektnih prijava je ono vezano uz plan diseminacije. Konkretno, poglavlje održivosti u prijavnom obrascu grant projekata taži od prijavitelja: „opišite plan diseminacije i mogućnosti ponavljanja i proširenja ishoda projekta (efekti umnožavanja), jasno navodeći predviđene kanale diseminacije“.

read more

Osnove izrade tehničkih specifikacija

Ključna misao prilikom izrade tehničkih specifikacija za potrebe sekundarnih natječaja nabave robe, opreme ili za izvođenje radova u okviru grant ugovora mora biti da taj ključni dokument ne treba izraditi kvalitetno samo radi kvalitetne i učinkovite provedbe nabave, već i zbog toga da se osigura kvalitetna natječajna procedura koja će zadovoljavati sve tražene kriterije i omogućiti ravnopravno natjecanje svim (pozvanim) kandidatima.

read more