PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Principi dodjele sredstava EU natječaja – 3. Jednaki tretman

Kako je princip jednakog tretmana (engl. Equal treatement) ili ravnopravnosti jedan od 4 ključna principa po kojima se dodjeljuju sredstva EU, Europski parlament je još 2006. godine usvojio Direktivu o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakoga tretiranja muškaraca i žena u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja (Equal Treatement Directive, 2006/54/EC[1]) kojom se zabranjuje bilo kakva diskriminacija na osnovi spola. Pitanje koje se nameće je – kako se to odražava na dodjelu EU sredstava.

read more

Važnost prijedloga projekta za postizanje programa i inicijativa Europske unije – ‘Europa 2020’ (2. dio)

Dok smo u prethodnom broju Educe razmatrali sveobuhvatni okvir strategije ‘Europa 2020’ te predložene načine na koje se tematski i sadržajni dijelovi strategije mogu uključiti kao smjernice kojima projektni prijedlog teži, u ovom broju detaljnije izlažemo prioritete ‘Pametan’, ‘Održiv’ i ‘Uključiv’ rast i njihove pripadajuće inicijative.

read more

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Svaki potencijalni prijavitelj koji je na nekom od poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poslao projektni prijedlog koji je dakle uspješno odabran za financiranje, morati će potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (tzv. grant ugovor). Izrazito je važno da korisnik projekta dobro upozna svoj ugovor odnosno ugovorne obveze koje proizlaze iz potpisanog grant ugovora.

read more

Principi dodjele sredstava EU natječaja – 2. Transparentnost

Transparentnost, u nedostatku bolje riječi, (engl. Transparency) zauzima vrlo važno mjesto u procesu nabave prema EU pravilima. U prilog tome govori i činjenica da je još u prosincu 1989. donesena Direktiva 89/105/EEC (Council Directive 89/105/EEC), koja se još naziva i Direktiva o transparentnosti (engl. Transparency Directive).

read more

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (2. dio)

Svaki od programa Unije (uobičajeno, mogući su otkloni od programa do programa) ima vlastiti radni program (Annual Programme), koji definira prioritete natječaja u godini koja nailazi (očekivani utjecaj na pojedini sektor), način i uvjete financiranja, pravila prihvatljivosti za sudjelovanje u natječaju, kriterije za ocjenu projektnih prijedloga, call fiche – službenu objavu poziva na natječaj te informacije o budućim temama koje su osnova za konzultacije na razini EU-a.

read more

Principi dodjele sredstava EU natječaja

Unutar svake EU nabave glavni su principi za dodjelu sredstava kojih se treba pridržavati: transparentnost, proporcionalnost, jednaki tretman i nediskriminacija (transparency, proportionality, equal treatment and non-discrimination).

read more