PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Veza projektnog prijedloga i inicijative Europske unije – ‘Europa 2020’ (1. dio)

Kod pisanja koncepta projekta (eng. Concept Note) i pune aplikacije prijedloga (eng. Full Application Form) traži se osvrt na povezanost i važnost projekta za dostizanje ciljeva programa i inicijativa Europske unije (pitanja 1.2.2. u obrascu koncepta projekta te 2.2.2. u obrascu aplikacije projekta). U skladu s navedenim, potrebno je napraviti analizu sektorskih strategija na EU razini kojima će projektna ideja doprinijeti.

read more

Utjecaj strategija na grant projekte

Strategija ima svoje korijene u starogrčkoj riječi stratēgos i doslovno znači “vođenje vojske” (grč. stratos : vojska, ago: voditi, strategos : vojskovođa). Naravno, s vremenom ovo početno značenje se je zagubilo te danas strategija označava planirani skup mjera i aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarivanju određenog cilja. U svakoj od Uputa za prijavitelje neizostavni dio čini jasno povezivanje na neke više dokumente temeljem kojih je izrađen pojedini natječaj. No, što to u praksi znači za korisnika bespovratnih sredstava?

read more

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (1. dio)

Programi Unije (ex Programi Zajednice) (1. dio)

Programi Unije odnose se na financijske instrumente (fondove) koji su dostupni zemljama članicama u svrhu financiranja projekata u različitim sektorima, tj. financiranju suradnje između članica u provedbi različitih (EU) politika. Programi Unije poznatiji su pod nazivom Programi Zajednice jer se njihovo korištenje dugo vremena podvlačilo pod istim nazivom

read more

Apsorpcijski kapacitet EU fondova

Apsorpcijski kapacitet EU fondova može se definirati kao opseg u kojemu je pojedina država sposobna u potpunosti iskoristiti (apsorbirati) sredstva koja su joj alocirana iz europskih fondova na efektivan i učinkovit (efikasan) način.

read more

Razlike programa IPA i strukturnih fondova

Pretpristupne programe koje Hrvatska koristi tokom pretpristupnog razdoblja (trenutno je to IPA) po ulasku u Europsku uniju zamijeniti će strukturni fondovi. Jedni se od drugih razlikuju po nizu elemenata.

read more

Završni narativni izvještaj projekta

Završni narativni izvještaj projekta (Final Narrative Report) je, uz financijski završni izvještaj, ugovorna obveza korisnika grant ugovora. Sukladno članku 2.3. Općih uvjeta ugovora, rok završnom izvještaju je 3 mjeseca nakon završetka provedbe projekta, ali uvijek je korisno dodatno potvrditi rokove i način ispunjavanja završnog narativnog izvještaja s Vašim Ugovornim tijelom.

read more