PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Stručna pomoć uključivala je savjetovanje klijenata Microsofta u utvrđivanju prihvatljivosti razvojnih ideja i priprema mišljenja o prihvatljivosti ideja za EU fondove i strateške projekte; Praćenje mogućnosti za financiranje EU fondovima relevantne za ICT sektor; Priprema uputa kako koristiti mogućnosti financiranja te sudjelovanje u liste „pipeline-a“; podrška u razvoju ideja.

Osim toga, kroz stručnu je pomoć pružena i direktna potpore u razumijevanju prilika za financiranje i stvaranje prodajnih prilika te Individualna i grupna podrška odabranim partnerima u razvoju projektnih ideja i pripremi projektnih aplikacija za predaju na natječaj.