PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

LIFE program jedan je od najstarijih programa sufinanciranja iz Europske unije koji je započeo još 1992. godine. LIFE je instrument Unije kojim se financiraju projekti unutar zaštite okoliša i klime. Projekti unutar LIFE-a doprinose implementaciji, ažuriranju i razvoju okolišnih i klimatskih politika i zakona kroz financiranje projekata s dodanom vrijednošću.

Do kraja 2013. godine sufinancirano je gotovo 4000 projekata te dodijeljeno više od 3 milijarde € za zaštitu okoliša. LIFE 2014 – 2020 otvara se svake godine, a 17. travnja je otvoren i LIFE 2018. LIFE je podijeljen na nekoliko programa unutar kojih su različiti potprogrami. Programi i potprogrami LIFE-a su:

 1. Tradicionalni projekti
 • Okoliš
 • Priroda i bioraznolikost
 • Okoliš i učinkovitost resursa
 • Upravljanje okolišem i informacijama
 • Klimatske aktivnosti
 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Upravljanje klimom i informacijama
 1. Integrirani projekti
 • Klimatske aktivnosti
 • Okoliš
 1. Projekti tehničke pomoći
 2. Pripremni projekti.

Ovogodišnjim programom povećan je budžet za očuvanje prirode i bioraznolikost. Vrlo važna promjena u odnosu na prijašnje godine su dvije faze prijave za tradicionalne projekte unutar podprograma Okoliša. Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe s područja Europske unije koje su: javna tijela, privatna trgovačka društva i nevladine organizacije. Partnerstva unutar projekata su moguća, dok partneri također moraju biti pravne osobe s područja EU. Stopa sufinanciranja iznosi 55%, osim za projekte iz Prirode i bioraznolikosti gdje je stopa 60%. Za konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih direktivom EU o staništima i pticama može se ostvariti i do 75% sufinanciranja.

Tradicionalni projekti

Unutar tradicionalnih projekata ubrajaju se projekti najbolje prakse, pilot projekti i povećanje informativnosti, svijesti i diseminacija.

Rok za predaju prve faze (concept note) u potprogramu Okoliša je 12. lipnja, 2018. dok će se puna prijava (tj. druga faza) predavati u listopadu 2018. Prva faza se sastoji od sažetka na maksimalno 11 stranica, a samo najbolji projekti prelaze u drugu fazu u kojoj je potrebno pripremiti kompletnu projektnu prjiavu. Projekti s prihvatljivim troškovima ispod 500.000,00 € su rijetko uspješni, dok se projekti preko 5 milijuna € uglavnom financiraju kroz nekoliko različitih faza.

Projekti iz potprograma Klimatskih aktivnosti nemaju dvije faze te je rok za cjeloviti projektni prijedlog 12. rujna 2018., dok se rezultati očekuju u veljači 2019. godine. Kao i kod projekata iz potprograma Okoliša ne postoji ni minimalni ni maksimalni iznos kojeg sufinanciraju, ali preporuke su da projekti s prihvatljivim troškovima ne idu ispod 500.000,00 €.

Integrirani projekti

Integrirani projekti se provode na velikom teritoriju, a radi se o regionalnim, međuregionalnim, nacionalnim i transnacionalnim projektima. Rok za prijavu prve faze (concept note) unutar integriranih projekata je 5. rujna 2018., dok je rok za drugu fazu 14. ožujka 2019., a obavijest o dodijeli sredstava će biti u lipnju 2019. godine. U integriranim projektima glavni cilj je pomoć državama članicama i jedinicama regionalne/lokalne samouprave u implementaciji specifičnih strateških planova za okoliš u područjima prirode, vode, upravljanje otpadom i zraka.

Pripremni projekti

Za pripremne projekte postoji samo jedna faza te je cjeloviti projektni prijedlog obavezno poslati do 20. rujna 2018. godine, dok će rezultati biti poznati u studenom 2018. godine. Unutar pripremnih projekata stopa sufinanciranja je 60%. Projekti unutar ovog programa odnose se na potrebe za razvojem i implementacijom politika i zakona vezanih uz okoliš i klimu.

Projekti tehničke pomoći

Krajnji rok za predaju cjelovitih projektnih prijedloga iz područja tehničke pomoći je 8. lipnja 2018., dok se rezultati očekuju u listopadu 2018 godine. Projekti tehničke pomoći su financijska pomoć prijaviteljima u pripremi Integriranih projekata. Maksimalni iznos financiranja je 1% godišnjeg budžeta alociranog za Integrirane projekte. Maksimalni iznos kojeg pokriva EU za pojedini projekt iznosi 100.000€.

LIFE program vrlo je opsežan i zahtjeva proučavanje široke dokumentacije, za olakšavanje cijelog procesa javite nam se na info@pjr.hr