O ISTRAŽIVANJU

Istraživanje je dio projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude” financiran iz Prijelaznog instrumenta za 2013. godinu. Projekt su proveli Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Pučko otvoreno učilište Algebra, Algebra d.o.o. i Blink d.o.o. Jedan od ključnih rezultata projekta je priručnik “Ekonomski najpovoljnija ponuda” koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

KRATKE INFORMACIJE

U istraživanju su sudjelovala 623 obveznika Zakona o javnoj nabavi koji aktivno provode postupke nabave, što predstavlja uzorak od više od 50% svih aktivnih javnih i sektorskih naručitelja.

Istraživanje je obuhvatilo izobrazbu i redovito usavršavanje u području javne nabave te primjernu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (ENP). Više od 85% naručitelja smatra program izobrazbe adekvatnim te da certifikat u području javne adekvatno priprema osobe za rad u javnoj nabavi.

Vezano uz kriterij ENP, najčešći problemi u provedbi postupaka nabave bili su:

  • previše vremena uloženo u izradu kriterija ENP-a, a što nije bilo ekonomski opravdano
  • izjavljena je žalba na kriterije ENP-a
  • ocjena ponuda sukladno kriterijima ENP-a bila je otežana jer kriteriji nisu bili dovoljno jasni, odnosno kvalitetno pripremljeni.