Obavijest na dan 21.8.2017: Zbog izrazito velikog interesa za edukaciju, od dana objave edukacija na EOJN-u do danas popunjena su sva mjesta u svim gradovima osim Dubrovnika. Moguće je prijaviti se jedino za pohađanje u Dubrovniku.

Poštovani,

U svrhu izgradnje kapaciteta u sustavu javne nabave Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,  uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra, 4. siječnja 2017. godine započeli su s provedbom projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude”.

Cilj projekta je poboljšanje praktične primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude što će dovesti do povećanja transparentnosti, smanjenja broja nepravilnosti te u konačnici postizanja najbolje vrijednosti za novac.

Upravo u tu svrhu, jedna od aktivnosti projekta je i izobrazba na regionalnoj i lokalnoj razini kroz osam jednodnevnih radionica, uz uvjet da su sudionici zaposlenici naručitelja zaduženi za provedbu postupaka javne nabave.

Ovim putem Vas pozivamo da prijavite svoje sudjelovanje na besplatne jednodnevne radionice o korištenju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude koje se održavaju u sklopu ovog projekta u 8 gradova u slijedećim terminima:

 • Osijek 18.9. 2017. – hotel Waldinger, Županijska ulica 8, Osijek
 • Varaždin 19.9.2017. – hotel Park Boutique, Ulica Juraja Habdelića 6, Varaždin
 • Zagreb 20.9. 2017. – hotel Academia, Ul. Ivana Tkalčića 88, Zagreb
 • Rijeka 21.9.2017. – hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka
 • Pula 22.9.2017. – hotel Pula, Sisplac ul. 31, Pula
 • Zadar 25.9.2017. – hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14, Zadar
 • Split 26.9.2017. – hotel Atrium, Ul. Domovinskog rata 49, Split
 • Dubrovnik 27.9.2017. – hotel Royal Princess, Ul. kardinala Stepinca, Dubrovnik

Dodatne napomene:

 • broj prijava je ograničen
 • prednost pri odabiru  imati će sudionici koji se ranije prijave
 • u slučaju da se ne možete prijaviti na najbližu edukaciju u odnosu na mjesto Vašeg stanovanja izaberite slijedeći grad prema Vašem izboru
 • među ponuđenim gradovima su samo oni u kojima još uvijek postoji mogućnost prijave

Ciljevi radionica

Cilj radionice je pružiti sudionicima praksu različitih pristupa definiranju kvalitete kao kriterija odabira ponude u javnoj nabavi. Zamišljena su tri zadatka koje će sudionici radionice morati riješiti te prikaz određenog dijela teorije koje podupire praksu. Prikazani primjeri su uglavnom iz priručnika koji je razvijen tijekom ovoga projekta.

Zadaci i njihovi ciljevi

 1. Izrada ponude. U prvoj radionici sudionici će vježbati pisanje ponude prema kriterijima odabira ponude koji su navedeni u materijalima vježbe. Na kraju dana će se njihove ponude ocjenjivati te će biti odabrana najbolja ponuda. Ideja ove prakse jest razvijati razumijevanje prirode kriterija odnosno uočiti kakva su shvaćanja kriterija za odabir ponude od strane gospodarskih subjekata kada izrađuju ponude. Također, ovo pomaže u razumijevanju značenja objektivnih kriterija, kao i davanje pojašnjenja u zapisnicima o pregledu i ocjeni ponuda.
 2. Ocjenjivanje ponuda. U drugoj će vježbi sudionici ocjenjivati zaprimljene ponude. Ovaj će zadatak sudionicima omogućiti praksu korištenja formula te će testirati njihove sposobnosti za procjenu kriterija kvalitete. Razradit će se poteškoće s kojima se mogu suočiti ukoliko kriteriji za odabir ponude nisu dovoljno jasni ili ukoliko postoje pogreške u nabavama u pogledu informacija o kvaliteti i ocjenjivanju iste.
 3. Izrada kriterija kvalitete kao kriterija za odabir ponude. U trećoj vježbi sudionici će imati priliku razviti strategiju nabave u dijelu koji se odnosi na odabir ponude i kriterija za odabir ponude. Prethodne dvije vježbe omogućile su uvid u probleme koji se mogu pojaviti na kraju procesa ukoliko kriteriji za odabir ponude nisu dovoljno jasni.

Program radionice

Vrijeme Područje izobrazbe
08:30 – 09:00 Registracija sudionika
09:00 – 09:30 Uvod u temu

 • Ciklus nabave i faze procesa
 • Načela javne nabave i kriteriji za odabir ponude
09:30 – 10:30 Upoznavanje s kriterijem kvalitete kao kriterijem za odabir ponude 

 •  Koji je najbolji omjer cijene i kvalitete te otkuda potječe?
  • Dokumentacija o nabavi i strategija nabave
  • Kategorije cijena i metodologija izračuna
  • Usporedba cijena
  • Kako razraditi usporedbu kriterija kvalitete
  • Metodologija ocjenjivanja kvalitete: Da/Ne – bodovanje, procjena       dokumentacije, upotrebljivost, testovi izvedbe itd.
  • Formule za izračunavanje bodova
 •  Vježba 1: Izrada ponude. 

Vi ste gospodarski subjekt. Dobit ćete dokumentaciju o nabavi, dio koji se odnosi na kriterije za odabir ponude. Morate napraviti ponudu na način koji je odredio naručitelj. Vrijeme za izradu ponude je ograničeno. Treneri će ocijeniti ponude i odabrati pobjednika koji će biti objavljen na kraju dana.

10:30 – 10:45 Pauza za osvježenje
10:45 – 12:15
 • Ocjena kvalitete i izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koji se odnosi na ocjenu kvalitete: Dobra i loša praksa i kako uzeti u obzir ove savjete prilikom izrade kriterija za odabir ponude.
 • Vježba 2:  Ocjenjivanje ponuda.

Vi ste naručitelj i dobit ćete tri ponude s njihovim odgovorima na pitanja kvalitete vezana uz IT-opremu/tehničke usluge. Svaka grupa će trebati izraditi izračun bodova. Morate ocijeniti ponude, bodovati ih pomoću zadanih formula i napisati glavne točke zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (dio koji se odnosi na ENP). Posebno izvijestite o svim poteškoćama koje ste imali u postupku procjene kvalitete.

 • Prezentacija rezultata i rasprava
  • Rasprava o kriterijima za odabir ponude koji se koriste na radionici – kako ih poboljšati?
  • Primjeri modela: tablica procjene i zapisnik
12:15 – 13:15 Pauza za ručak
13:15-14:45 Primjeri kriterija kvalitete (prema poglavljima iz priručnika)

 1.  Nabava energenata
 2. Tehničke usluge
 3. Izgradnja i opremanje vrtića
 4. Održavanje cesta
 5. IT-oprema
 6. Razvoj softvera
14:45-15:00 Pauza za osvježenje
15:00-16:00
 • · Vježba 3:  Izrada kriterija kvalitete kao kriterija za odabir ponude

 Vi ste naručitelj i provodite nabavu USB stickova. Vaš cilj je kupiti USB stickove koji su jeftini i imaju puno kapaciteta za pohranu. Koje kriterije za odabir trebate koristiti? Izradite i kriterij cijene i kriterije kvalitete koje ćete koristiti u fazi odabira ponude. Ukoliko je moguće, napravite i nacrt onoga što će biti potrebno kao uvjet sposobnosti i tehničke specifikacije. Navedite najmanje tri primjera od svakog i objasnite zašto ste odabrali baš ovu strategiju.

 • Prezentacija rezultata i rasprava
16:00-16:30 Objava pobjednika Vježbe 1 i završetak radionice

 • Prezentacija rezultata vježbe 1
  • Donošenje odluke ocjenjivačkog odbora
  • Rasprava o rezultatima vježbe 1, usvojeno znanje?
 • Kraj radionice i povratne informacije trenerima

Predavači

Pilvi Tuulikki Takala, magistra prava. Pilvi je osnivačica i partnerica u PTCServices Oy, tvrtke koja se  nalazi u Helsinkiju, Finskoj, te je specijalist za savjetovanje u javnoj nabavi, razvoj projekata te provođenje obuke vezane za javnu nabavu. Pod njezinim vodstvom tvrtka je sudjelovala u razvoju Finske metodologije nabave, primjerice: razvoj metoda treninga o Finskoj javnoj nabavi, komentiranje legislative i izrada smjernica za provedbu nabave, razvoj elektroničkih alata kako bi se uvježbavala nabava i sl. Pilvi je stručnjakinja na međunarodnoj razini u području zakonodavstva javne nabave te je u nekoliko navrata sudjelovala u pripremi komentara na legislativu te pružila brojna savjetovanja o politici javne nabave i zakonima.

Tapio Lahtinen, magistar prava. Tapio je partner u PTCServices Oy, tvrtci koja se  nalazi u Helsinkiju, Finskoj. Dugi niz godina se bavi javnom nabavom a njegovo iskustvo, uz iskustvo provedbe postupaka javne nabave, uključuje i rad na javni propisima te tumačenja ugovornog prava.  Gospodin Lahtinen ima široko iskustvo u treninzima koji su vezani uz javnu nabavu (stotine dana treninga). Predavao je i obučavao u segmentu općeg zakonodavstva o javnoj nabavi, segmentu posebnosti IT-povezanih područja te u segmentima nabava u sklopu obrambenog i zakonodavstva vezanog uz nacionalnu sigurnost.  On je dobro poznat i priznat predavač u Finskoj u području vezanom uz ugovore.

Projektom je na radionici osigurano

 • priručnik kao radni materijal za pohađanje radionice
 • promotivni materijali
 • simultani prijevod i potrebna audio-vizualna oprema
 • potvrda o pohađanju programa radionice potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe Ugovaratelja, te
 • osvježenja u pauzama i ručak

Uvjeti sudjelovanja na radionicama

 • sudionici radionice smiju biti samo zaposlenici naručitelja zaduženi za provedbu postupaka javne nabave
 • sudionici dolazak na radionicu osiguravaju o svom trošku
 • uvjet za dobivanje potvrde o pohađanju je sudjelovanje na cijeloj radionici
 • rok za prijavu na edukacije je 04.09. 2017.
 • nakon obrade prijava za svih 8 gradova, a minimalno 7 dana prije održavanja edukacije za koju ste se prijavili, zaprimit ćete potvrdu o sudjelovanju – uvrštenju na popis sudionika radionice