PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
14.06.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • Zašto nam je bitno računovodstvo i kako se odražava na EU projekte
 • Kako utvrđujemo prihvatljivost prijavitelja prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja
 • Koji su izazovi i rješenja proračunskog planiranja EU projekata i planiranja tijeka sredstava
 • Kako knjižimo tijekom provedbe EU projekata
 • Koja je veza između poreza i potpora, računovodstvene evidencije i pravna osnova za knjiženje
 • Koje zamke krije Porez na dodanu vrijednost u EU projektima
 • Što radi revizor EU projekta i što očekivati u reviziji EU projekata
 • Koje su posebnosti državnih potpora koje utječu na EU projekte

Trajanje 8 sati.

Uvod u problematiku teme

Troškovi koji se planiraju u proračunu projekta i naknadno predstavljaju troškove koji se uključuju u zahtjev za nadoknadom sredstava, moraju biti utvrdivi, provjerljivi i zabilježeni u računovodstvenim evidencijama korisnika (ili partnera), a utvrđuju se u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom.

Smatramo da računovodstvo igra ključnu ulogu u pravilnom planiranju razvoja projekta, izradi proračuna, valjanoj provedbi te u konačnici pružanja odgovarajuće evidencije u revizorskim postupcima.

Obzirom na specifičnosti pojedinih natječaja definiraju se različiti uvjeti prihvatljivosti troškova kao i potrebe popunjavanja prijavne dokumentacije pri čemu je potrebno pružiti informacije o statusu poreznog obveznika, pravima na povrat poreza na dodanu vrijednost te izjavu o specifičnim poreznim oslobođenjima koja se smatraju potporom u kontekstu prijave na natječaje iz EU.

Revizija EU projekata proces je koji povezuje sve navedene teme, korisnici se zapravo trebaju malo približiti poslu revizora, a revizori uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Seminarom će se nastojati približiti specifičnosti, problematika i rješenja iz prakse u području u kojima se isprepliću računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima a koji mogu značajno utjecati na uspješnost EU projekta.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 Temeljna znanja o računovodstvu i porezima dodatno se proširuju upoznavanjem sa specifičnim pravilima i postupcima koji se javljaju u EU projektima.

 • Edukacija daje prikaz specifičnih područja računovodstva, poreza i revizije stavljajući naglasak na najvažnije zajedničke točke – ključne rizike za uspješnu prijavu i provedbu projekta
 • Program je utemeljen na primjerima i interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo u pripremi i/ili provedbi nekoliko stotina EU projekata, te iskustvo u računovodstvu, porezima, financijama, reviziji i državnim potporama
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz temeljna znanja, kroz specifične primjere proširite znanja o računovodstvu, porezima i reviziji u EU projektima.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno računovođama, revizorima i financijskim stručnjacima koji svoja znanja žele proširiti i u područje primjene u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata, savjetnicima i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • institucijama koje su uključene u sustav upravljanja EU fondovima,
 • svima drugima koje zanima uspješna priprema i provedba EU projekata u dijelu teme računovodstva, poreza i revizije, bez kojih se ne može provesti ni jedan EU projekt uspješno.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

 TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

 3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje..

 KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Zašto nam je bitno računovodstvo i kako se odražava na EU projekte:

 • Utvrđivanje prihvatljivosti prijavitelja prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja
 • Računovodstvo u razvoju projekata i podrška u izradi proračuna projekta
 • Knjiženja EU projekata
 • Veza između poreza i potpora, računovodstvene evidencije i pravna osnova za knjiženje

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Državne potpore u EU fondovima:

 • Posebnosti i smisao državnih potpora u pravnom i ekonomskom kontekstu EU
 • Subjekti na koje se odnose pravila o državnim potporama – davatelji i korisnici potpora
 • Kako zakonito i dopušteno dodijeliti, odnosno primiti potporu
 • Povrat potpora –  ključni rizici – odgovornosti davatelja potpora i poduzetnika, u kontekstu revizije EU projekata

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Planiranje, porezna pitanja i olakšice:

 • Proračunsko planiranje EU projekata i planiranje tijeka sredstava
 • Porez na dodanu vrijednost u EU projektima, pravo na povrat poreza, prihvatljivost troškova i djelomično pravo na odbitak pretporeza
 • Proračunsko planiranje EU projekata i planiranje tijeka sredstava
 • Ostale aktualnosti iz računovodstva i poreza u EU projektima

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Što radi revizor EU projekta i što očekivati u reviziji EU projekata:

 • Minimalni postupci u reviziji EU projekata
 • Potrebna dokumentacija (rokovi čuvanja)
 • Komunikacija revizora i korisnika
 • Utjecaj revizije na visinu bespovratnih sredstava

Profili trenera

Dunja Arlović

Dunja Arlović

financijski konzultant

Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu i ima certifikat ovlaštenog revizora. Karijeru je započela unutar „big four“ revizorske kompanije gdje je stekla iskustvo u reviziji i analizi financijskih izvještaja, specifičnim revizijama projekata, predlaganju mjera za poboljšanje internih kontrola, dubinskom snimanju projekata i kompanija, rukovođenju i upravljanju timovima, savjetovanje u financijskom menadžmentu klijenata. Dvije godine aktivnog međunarodnog iskustva stekla je na projektima eksterne revizije u državnom i privatnom sektoru na Novom Zelandu. Nekoliko godina radila je kao financijska direktorica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, na upravljanju financijskim rizicima, financijskom izvještavanju prema internim i eksternim korisnicima u sustavu proračuna, razvoju aktivnosti u području računovodstva, financija, poslovnih analiza i sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Surađivala je u financijskom izvještavanju na velikom broju projekata u području EU fondova te ostalih domaćih i međunarodnih projekata, kao i na rješavanju porezne i ostale problematike. U PJR-u se bavi razvojem projektnih aplikacija, izradom studija izvodljivosti i analizom troškova i koristi, izradom poslovnih planova i strategija razvoja, procjenama uspjeha projekata i evaluacijama. Sudjeluje u financijskom upravljanju EU projektima, kao i tumačenju različitih financijskih, poreznih i računovodstvenih aspekata EU projekata.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Sažetak: „Istraživanje apsorpcijskog kapaciteta u Republici Hrvatskoj 2017.g. na regionalnoj i lokalnoj razini“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o EU fondovima/projektima – PJR EDUCA“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.