PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
12.03.2018 - 16.03.2018
9:00 - 17:45

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17). Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Sukladno članku 197. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan član stručnog povjerenstva mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, koji je pred Vama.

Trajanje programa je 50 sati.

Uvod u problematiku teme

Razumijevanje osnovnih načela i načina na koji funkcionira javna nabava potrebno je svim osobama  koje se u svom radu susreću s javnom nabavom. Program daje temeljna znanja i kao takav polazišna je točka za daljnje usavršavanje u području javne nabave.

Program je podjednako koristan za donosioce odluka kao i za osobe koje pripremaju dokumentaciju o nabavi ili koje pripremaju ponude.

Tijekom samog programu polaznici također vježbaju, pripremaju se i simuliraju izlazak na ispit javne nabave.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Na sažet i jednostavan način upoznajte nacionalni i europski zakonodavni okvir javne nabave i saznajte osnovna pravila javne nabave.
 • Naučite prepoznati gdje se kriju najveći rizici u javnoj nabavi i kako ih spriječiti.
 • Pripremite se za izlazak na ispit s ciljem dobivanja certifikata u području javne nabave.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je nositelj EU projekta tehničke pomoći Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi Priručnika za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (dostupan na portalu javne nabave ovdje)
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko ste klijent PJR-a ili dolazite u grupi od dvije osobe iz iste organizacije, ostvarujete pravo na najpovoljniju kotizaciju za ovaj program u Hrvatskoj.
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da uz nužan teoretski okvir, na praktičnim primjerima kroz interaktivne vježbe steknete temeljna  znanja u području javne nabave i pripremite se za izlazak na ispit.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno zaposlenicima organizacija koje su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima nabava kako bi se upoznali sa Zakonom o javnoj nabavi u čijoj primjeni posredno sudjeluju
 • svima drugima koji žele naučiti više o javnoj nabavi

S ovom potvrdom ostvaruje se preduvjet za izlazak na ispit za certifikat u području javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a. S tim je popustom ovo najpovoljnija kotizacija za ovaj program u Hrvatskoj.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata, državnih potpora i javne nabave. Više o temama koje su vam na raspolaganju u ovoj sezoni 2016/2017 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

Dnevni raspored – 1.dan

9:00 – 11:15

Uvod: predstavljanje programa, predavača i načina rada, uvod u javnu nabavu

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
 • Načela javne nabave
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30 – 13:45

 • Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 • Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije

13:45- 14:30

 Pauza za ručak

 

14:30 – 16:00

 • Planiranje u sustavu javne nabave (plan nabave i predmet nabave) i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
 • Priprema postupka javne nabave
 • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15 – 17:45

 • Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
  • Početak i odabir postupka javne nabave
  • Otvoreni postupak javne nabave
  • Ograničeni postupak javne nabave
  • Natjecateljski postupak uz pregovore/Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje

Dnevni raspored – 2.dan

9:00 – 11:15

Postupci i načini javne nabave – s praktičnim primjerima

 • Natjecateljski dijalog
 • Partnerstvo za inovacije

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30 – 13:45

 • Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu
  • Dinamički sustav nabave
  • Elektronička dražba
  • Elektronički katalog
  • Sustav kvalifikacije

13:45- 14:30

 Pauza za ručak

 

14:30 – 16:00

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (I dio): Oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, objave javne nabave

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15 – 17:45

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (II dio): Oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, objave javne nabave

Dnevni raspored – 3.dan

9:00 – 11:15

 • Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima
  • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – Uvjeti sposobnosti
  • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30 – 13:45

 • Kriterij za odabir ponude – ENP
 • Održiva javna nabava i zelena nabava (principi zelene javne nabave, legislativa zelene javne nabave, primjeri zelene javne nabave u RH i EU)

13:45- 14:30

 Pauza za ručak

 

14:30 – 16:00

 • Okvirni sporazum s praktičnim primjerima

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15 – 17:45

 • Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (III dio): vježba izrade dokumentacije za nadmetanje

Dnevni raspored – 4.dan

9:00 – 11:15

 • Okvirni sporazum s prikazom na praktičnim primjerima

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30 – 13:45

 • Ponuda s praktičnim primjerima I dio
  • oblik i sadržaj
  • zaprimanje i otvaranje

13:45- 14:30

 Pauza za ručak

 

14:30 – 16:00

 • Ponuda s praktičnim primjerima II dio: Vježba pripreme i predaje ponude

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15 – 17:45

 • Ponuda s praktičnim primjerima III dio:
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda
  • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima

Dnevni raspored – 5.dan

9:00 – 11:15

 • Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

11:15 – 11:30

Pauza za kavu

 

11:30 – 13:45

 

 • Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
 • Postupci javne nabave kroz upravnu praksu

13:45- 14:30

 Pauza za ručak

 

14:30 – 16:00

 • Vježba provedbe postupka javne nabave (1.dio)

16:00 – 16:15

Pauza za kavu

 

16:15 – 17:45

 • Vježba provedbe postupka javne nabave (2.dio)

Profili trenera

 

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

 

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Tiskani primjerak Zakona o javnoj nabavi i ostalih značajnijih povezanih podzakonskih akata
 • Primjer ispitnih pitanja
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 1.920,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 2.400,00 kn + PDV

 STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina početka održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Sva mjesta su prodana ili rezervirana.