PrintFriendlyPrintEmail
Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
13.12.2017
10:00 - 14:00

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

PJR KLUB je mjesto za stručno usavršavanje i (polu)dnevni susret članova PJR KLUB-a: klijenata PJR-a, institucija i polaznika PJR seminara.

Članovi KLUB-a većinom su iskusni korisnici EU sredstava ili su s ciljem da to postanu već krenuli u tom smjeru, kao i osobe na neki način uključene u postupke javne nabave.

Iz programa seminara: 

 • Saznajte o dostupnim vrstama financijskih instrumenata
 • Tko su prihvatljivi korisnici financijskih instrumenata
 • Koje su obveze korisnika financijskih instrumenata
 • Državne potpore u praksi i zašto ovaj pojam predstavlja rizik
 • Sustav kontrole državnih potpora – postoji li kontrola primljenih državnih potpora i uloga sudova u sustavu kontrole
 • Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja – što prijavitelja čini prihvatljivim i kako izbjeći odbacivanje projektne prijave zbog uvjeta prihvatljivosti

Trajanje programa je 4 sata.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • PJR KLUB besplatna je stručna edukacija za klijente PJR-a i prilika za networking
 • Saznajte o dostupnim sredstvima, osim bespovratnih sredstva, financiranih iz Europskih strukturnih fondovi
 • Saznajte o razlikama između obveza vezanih za bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata
 • Saznajte o uvjetima za korištenje bespovratnih sredstava
 • Poznavanjem uvjeta i razlika vam omogućuje bolje odluke kod apliciranja za sredstva iz Europskih strukturnih fondova
 • (Tuđe) iskustvo najbolja je škola, u ovom slučaju besplatna
 • Na PJR KLUB-u uvijek se obrađuju intrigantne i aktualne teme koje odabiremo na temelju prijedloga članova i stručnjaka
 • U izravnoj komunikaciji, dinamičnoj raspravi i opuštenoj atmosferi jednostavno nastaju nove poslovne suradnje
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 450 EU projekata, kao savjetnici za razvoj projektnih ideja na info danima službenih natječaja i projektnim klinikama, kao konzultanti u razvoju i/ili provedbi projekata

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz kratak teoretski okvir, kroz naglašeno puno diskusije razmijenite saznanja i iskustva u području izazova koji se dešavaju pri dobivanju i korištenju EU sredstava.

 

Ciljne skupine edukacije

Ciljne skupine PJR KLUB-a su osobe uključene ili zainteresirane za teme EU fondova / projekata i teme javne nabave.

PJR KLUB je namijenjen je svima koji su svoje projekte prijavili ili ih tek planiraju prijaviti na EU natječaje te svakako onima koji ih već provode.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, ukoliko po prvi put pohađate PJR edukaciju na ovom KLUB-u, dobivate redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

 KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

10:00-10:45

Što su financijski instrumenti i kako do njih:

 • dostupni i budući financijski instrumenti u RH
 • apliciranje za financijske instrumente
 • razlika između financijskih instrumenata i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • ugovorne obaveze
 • instrumenti u okviru potpora
 • mogućnosti kombiniranog financiranja

10:45 – 11:30

Predstavljanje poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”

 • uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta
 • prihvatljivost projektnih aktivnosti i troškova
 • kriteriji odabira, pokazatelji
 • sadržaj projektne prijave i informacije o provedbi

11:30-11:45

Pauza za kavu

11:45 – 13:15

Osnove pravila državnih potpora:

 • subjekti na koje se odnose pravila o državnim potporama – davatelji i korisnici potpora
 • pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti
 • klasifikacije poduzetnika – mikro, malo ili srednja poduzeće
 • definiranje malog i srednjeg poduzetnika – vježbe

13:15-14:00

Rasprava i neformalna razmjena iskustava s ciljem povezivanja i umrežavanja

Profili trenera

Vlatko Martinović

Vlatko Martinović

voditelj odjela za razvoj projekata

Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu u Louisville, u SAD-u. Stručno znanje i iskustvo u područjima provedbe i praćenja shema dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova stjecao je kroz gotovo 12 godina rada na: Projektu socijalnog i gospodarskog oporavka, u SAFU i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je na mjestima Stručnjak za društveni razvoj, voditelj projekata te voditelj Službe za provedbu projekata. Bio je član radne skupine za izradu Zajedničkih nacionalnih pravila. Vodio je pripremu prvih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za mala i srednja poduzeća (MSP) u RH u okviru strukturnih fondova. Pripremio je i sudjelovalo u pripremi ukupno 11 Poziva na dostavu projektnih prijedloga za MSP i za institucije za potporu MSP-a. Izravno je upravljao ili koordinirao upravljanje preko 210 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednih više od milijardu HRK u okviru OPRK 2007.-2013., te preko 320 Ugovora vrijednih više od 1,8 milijardi HRK u okviru  OPKK 2014.-2020. Sudjelovao je u pripremi i provedbi 10 ugovora o uslugama u vrijednosti preko 80 milijuna HRK u ulozi voditelja projekta. Sudjelovao je u vrednovanju i odabiru projektnih prijava unutar prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost, OPKK 2014.-2020. U PJR-u upravlja odjelom za razvoj svih projekata klijenata koje poduzeće aplicira na natječaje, bavi se procjenom kvalitete ideja i razvojem projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, izradom studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, te kontrolom kvalitete projektnih prijava.

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Albina Zanze

Albina Zanze

pravna savjetnica za EU projekte

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao pravna savjetnica za EU projekte što uključuje savjetovanje klijenata o mogućnostima financiranja u natječajima za EU fondove, ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, te izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, primjeni Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, primjeni financijskih korekcija, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga,  žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd.

Tajana Lovrić

Tajana Lovrić

voditeljica prodaje razvoja projekata

Magistra međunarodnih odnosa i diplomacije na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je europske studije na University of Texas at Austin. Radila je kao asistentica na projektu u uredu lokalnog razvoja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Zadru. Posjeduje iskustvo rada na projektima ruralnog razvoja EU u konzultantskoj firmi Catalys iz Velike Britanije. U PJR-u je od 2014.g. imala priliku proći kroz procese traženja prilika za financiranje razvojnih projekata i informiranje organizacija o tim mogućnostima, radila je na razvoju projektnih prijedloga i evaluaciji uspjeha projekata. Danas je voditeljica prodaje razvoja projekata, radi na poslovnim procesima procjene potreba organizacija za sredstvima EU fondova, tumačenju procesa apliciranja na natječaje, izradom mišljenja o sukladnosti ideja s natječajima, te kreiranjem ponude PJR u raznim uslugama razvoja projekata, projektnih aplikacija, studija izvodljivosti, marketinških strategija, strategije razvoja, evaluacije te unaprjeđenjem projektnih ideja. Kreira prodajne procese i marketinške kampanje, vodi odnos s ključnim klijentima, održava poslovne sastanke s potencijalnim prijaviteljima i savjetuje organizacije o njihovom potencijalu za povlačenje sredstava EU fondova. Također kao trener izvodi prezentacije o prilikama za financiranje projekata EU fondovima i o načinima razvoja projektnih prijedloga.

Prijave za edukaciju

Ova je edukacija BESPLATNA za sve klijente PJR-a i polaznike prethodnih PJR edukacija, do dvije osobe iz iste organizacije.

Za one koji nisu pohađali u PJR-u ni jednu edukaciju niti su klijent ostalih usluga PJR-a, CIJENA KOTIZACIJE je 400,00 kn + PDV.

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije.

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje:
  a) potvrda polazničkog/ih mjesta, ako ste član PJR KLUB-a, i time je postupak za vas gotov.
  b) ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave, ako niste klijent PJR-a
 3. Potvrda polazničkih mjesta za klijente PJR-a valjana je primitkom potvrde polazničkog mjesta, a za neklijente PJR-a nakon izvršenog plaćanja
 4. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 5. Potvrdu o pohađanju (i R1 račun u slučaju 2 b)) primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Sva mjesta su prodana ili rezervirana.