PrintFriendlyPrintEmail
Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
07.07.2017
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Izbor aktualnosti u javnoj nabavi: ENP i ESPD“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Najvažnije promjene koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
 • Kako izraditi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)
 • Postižemo li ENP-om najbolju vrijednost za novac?
 • Zelena i učinkovita javna nabava
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, e European Standard Procurement Document (ESPD) kao mehanizam koji gospodarskim subjektima olakšava pristup nadmetanjima
 • Što se potvrđuje ESPD-om
 • Koje podatke ESPD sadrži
 • Način popunjava ESPD obrasca od strane naručitelja i ponuditelja
 • Tko potpisuje ESPD
 • Kako ispuniti ESPD kada je predmet nabave podijeljen na grupe

 U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno obrađuju u vježbama izrade kriterija ENP na primjerima nabave roba/radova/usluga i prikaz rada servisa za elektroničko popunjavanje ESPD-a.

Trajanje programa je 8 sati.

Uvod u problematiku teme

Sve države članice EU imale su obvezu do 18. travnja 2016. godine uskladiti svoje zakone i provedbene propise s novim direktivama u području javne nabave (Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU). U području javne nabave predstoji prilagodba na novi sustav koji karakterizira e-ponuda, uvođenje Jedinstvenog europskog dokumenta za nabavu i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao vodećeg kriterija za odabir ponuda. Na taj način u nacionalna zakonodavstva ulaze smjernice iz novih direktiva kojima se želi postići manje administrativno opterećenje za sve dionike procesa nabave, jačanje tržišnog natjecanja i postizanje najbolje vrijednosti za novac.

Kako bi ENP kriterij postigao svoju punu svrhu, naručitelji se trebaju upoznati sa modelima i tehnikama njegove izrade.  Savladavanje modela i tehnika izrade ENP-a smanjuje mogućnost  izrade « pro forma » kriterija koji su sami sebi svrha i ne dovode do odabira ponude koja daje najbolju vrijednost za novac.

ESPD obrazac potpuno je nov način dokazivanja sposobnosti ponuditelja. Sa ESPD obrascem trebaju biti upoznati svi dionici nabave, a naručitelji su taj obrazac obvezni prihvatiti u postupcima nabave velike vrijednosti.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Saznajte što je novo u području javne nabave i koje najvažnije promjene donosi novi Zakon o javnoj nabavi
 • Na konkretnim problemskim zadacima naučite kako izraditi i „testirati“ ENP kriterij koji dovodi do odabira najkvalitetnije ponude
 • Upoznajte se s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za ESPD i saznajte u kojim ste postupcima obvezni primijeniti ESPD, koja je svrha ESPD-a, što se njime dokazuje i kako se ispunjava
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 350 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz prikaz rada servisa za elektroničko popunjavanje ESPD-a naučite kreirati i  ispuniti ESPD obrazac te izraditi različite modele ENP-a.

 

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u obvezno područje nabave u dijelu ESPD-a i ENP kriterija,
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima gdje na potpuno nov način moraju dokazivati sposobnost ponuditelja,
 • svima drugima koje zanima uspješna primjena ENP kriterija i ESPD obrasca, i ostalih aktualnosti u javnoj nabavi.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

REDOVNE BESPLATNE EDUKACIJE – PJR KLUB: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata, državnih potpora i javne nabave. Više o temama koje su vam na raspolaganju u ovoj sezoni 2016/2017 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije većinom održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima, primjerice:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko potreba za sastavljanjem in-house programa usavršavanja u javnoj nabavi temeljem točnih potreba organizacije i savjetovanja u području osiguravanja kvalitete u provođenju postupaka javne nabave te postupanju sa žalbama.

Dnevni raspored

9:00-10:30

Aktualnosti u području javne nabave – prikaz najvažnijih promjena i tumačenje učinaka

 • Utjecaj EU direktiva na zakonodavni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj
 • Promjene u postupcima javne nabave: partnerstvo za inovacije
 • Mehanizmi koji gospodarskim subjektima olakšavaju pristup nadmetanjima: Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD)
 • Ponude koje daju najbolju vrijednost za novac: Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Zelena i učinkovita javna nabava

10:30-10:45

Pauza za kavu

10:45-12:15

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD)

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za ESPD
 • Što se potvrđuje ESPD-om
 • Koje podatke ESPD sadrži
 • Način popunjava od strane naručitelja i ponuditelja
 • Tko potpisuje ESPD

Kako ispuniti ESPD kada je predmet nabave podijeljen na grupe

12:15-13:15

Pauza za ručak

13:15-14:45

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

 • Apsolutni i relativni model: prikaz razlika u modelima na praktičnim primjerima
 • Je li kriterij ekonomski najpovoljnije ponude garancija kvalitetne ponude?
 • Važnost istraživanja tržišta i poznavanja predmeta nabave

Kako ispravno iskoristiti specifična znanja s kojima raspolažu potencijalni ponuditelji

14:45-15:00

Pauza za kavu

15:00-16:30

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – praktične vježbe

 • Vježba izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru radova
 • Vježba izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru robe
 • Vježba izrade kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru usluga
 • Prezentacije po grupama i rasprava

Profili trenera

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

 

Ivan Barnjak

Ivan Barnjak

voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu

Diplomirani inženjer prometa, u postupku završavanja magisterija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području strateškog poduzetništva. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave i veliko iskustvo u postupcima nabava, uglavnom na velikim projektima. Od 2008-2015. radi u SAFU, na mjestima savjetnika, voditelja projekata i voditelja odjela za pripremu i provedbu Strukturnih instrumenata. Ističe se pozicija voditelja projekta u području znanosti i visokog obrazovanja vrijednog 180 milijuna kuna, koji je u planu nabave imao preko 80 postupaka. Stekao je i iskustvo u upravljanju timom kao voditelj odjela te posjeduje certifikat za predavača iz područja Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova. U PJR-u radi kao voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata, piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata i izvodi edukacije u području provedbe projekata i javne nabave.

U kotizaciju je uključeno

 • Kave u pauzama
 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Publikacija: „Rezultati istraživanja spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

MOGUĆNOSTI POPUSTA (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • članovi PJR KLUB-a (klijenti PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija), ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 3. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 4. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 5. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.