PrintFriendlyPrintEmail
Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
13.06.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Iz programa seminara izdvajamo: 

 • EU fondovi – što su, tko njima upravlja i kako doći do novca za svoj projekt
 • Pojašnjenja kompleksnosti sustava dodjele bespovratnih sredstava
 • Kad se potpisuje Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i koje su njegove ključne odredbe i najnovije prakse
 • Kako izbjeći prepreke na putu do uspješno realiziranog projekta
 • Nabava u okviru provedbe projekta financiranih iz ESI fondova

Uvod u problematiku teme

EU fondovi su velika prilika za brojne organizacije u Republici Hrvatskoj, a predstavljaju svojevrsna nagradu za izvrsnost. Prilika je to koja se ne bi smjela propustiti.

 Iskustvo pokazuje da samo o Vama ovisiti hoćete li, kako i koliko (uspješno)  koristiti EU fondove. Oni su vrlo primamljiv izvor financiranja, ali osim toga i vrlo SPECIFIČAN i KOMPLEKSAN. Upravo su iz tog razloga prvi koraci u EU fondovima najvažniji. Potrebno je naći izlaz iz labirinta podataka, odnosno u šumi informacija odabrati KLJUČNE I RELEVANTNE za Vašu organizaciju.

 Povod za organizaciju i upravo ovakav program su rezultati brojnih istraživanja o uspješnom korištenju EU fondova koja su PJR, ali i institucije  provodili. Temeljem njih i dugogodišnjeg praktičnog iskustva u nekoliko stotina EU projekata i višegodišnjeg direktnog rada s institucijama davateljima sredstava i s korisnicima fondova spoznali smo ključne probleme, ali i rješenja za njih. Koje su to pogreške i problemi iz različitih faza koji  se ponavljaju u velikom broju slučaja objasnit ćemo na konkretnim primjerima. Paralelno sa primjerima problema nude se i rješenja te daju savjeti polaznicima kako se postaviti u svakoj pojedinoj situaciji.

Najveći naglasak tijekom predavanja je na informacijama iz provedbe projekata jer je to nužno za:

 • razvoj (pisanje) kvalitetnog projekta
 • realnu izradu aplikacije
 • sadržaj aktivnosti i broj radnih sati potrebnih za provedbu projekta
 • specifičnosti rokova i realno trajanje istih unutar EU projekta
 • sastavljanje proračuna koji će omogućiti uspješnu provedbu projekta

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

Pohađajući edukaciju Vi ćete:

 • Dobiti ključne informacije za uspješan razvoj i provedbu Vašeg EU projekta
 • Saznati detalje iz brojnih primjera uspješno realiziranih projekata
 • Spoznati kako sustav EU fondova (ne)funkcionira
 • Uvidjeti koje su ključne odredbe ugovora i zašto je ugovor o bespovratnim sredstvima specifičan
 • Utvrditi zašto je poznavanje provedbe (ugovornih odredbi) ključno za uspješnu izradu aplikacija
 • Saznati koji su alati potrebni za uspješno provođenje projekta
 • Saznati što vam je činiti jednom kada se ugovor o bespovratnim sredstvima potpiše
 • Naučiti što znači provedba nabave u sklopu EU projekta za fazu planiranja projekta

 Kredibilitet tima trenera:

 • Program izvode zaposlenici PJR-a, specijalizirane tvrtke za EU fondove i javnu nabavu, tim koji ima golemo iskustvo s više stotina EU projekata, najveći broj referenci upravljanja EU projektima u Hrvatskoj i golemo iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave.
 • Autori smo 2 velika istraživanja: potrudili smo se ispitati 390 financiranih projekata o njihovim iskustvima u provedbi vlastitih EU projekata; a u analizi apsorpcijskog kapaciteta organizacija na regionalnoj i lokalnoj razini 488 korisnika fondova iskazalo je svoje stavove o preprekama u apsorpciji EU sredstava.

 

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena prvenstveno onima koji provode ili žele provoditi EU projekte.

Konkretno, sljedećim specifičnim skupinama:

 • Početni korisnici
 • Čelnici organizacija koji se prvi put susreću sa pisanjem ili provedbom projektom
 • Iskusnim voditeljima projekata. Vama, koji ste iskusni voditelji projekata i koji želite unaprijediti svoje vještine kroz naprednu i izuzetno praktičnu edukaciju kako bi postali uistinu izvrsni u svom poslu.
 • Onima koji to žele postati. Vama, koji ste svoje projektne prijedloge poslali ili planirate njihovu pripremu za EU natječaje.
 • Potpornim organizacijama i specifičnim stručnjacima. Vama, računovođama, voditeljima financija, revizorima, stručnjacima za javnu nabavu, savjetnicima, jer se tijekom projekta pojavljuje potreba za različitim funkcijama te za uslugama organizacija poput konzultantskih kuća, financijskih institucija, razvojnih organizacija i sličnih pravnih osoba koje također moraju biti upoznate s izazovima provedbe kako bi uistinu mogli pomoći projektima.
 • Mladim osobama i onima koji traže ili žele promijeniti posao. Vama, koji ste shvatili da je tržište voditelja EU projekata u konstantnom rastu, a da je očekivana količina ovakvih prjektnih prilika desetak puta veća od kad smo pristupili Europskoj uniji. Tržište rada voditelja EU projekata novo je i specifično tržište. Temeljem osobnog poznavanja organizacijske strukture tristotinjak projekata, u velikoj većini slučajeva voditelji su bile mlade osobe koje brzo uče, sklone su multidisciplinarnom pristupu učenju te vole dinamično radno okruženje.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Što sve morate znati o EU fondovima – pravni kontekst relevantan za korisnike bespovratnih sredstava

Gdje i kako pronaći ključne informacije za prijavu i provedbu projekata

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Ugovor o bespovratnim sredstvima – pravna priroda ugovora

Ključna prava i obveza korisnika bespovratnih sredstava koja treba znati za vrijeme pripreme i za vrijeme provedbe projekta

Kako čitati, tumačiti i primjenjivati EU pravila prilikom prijave i provedbe EU projekata da bi se izbjegao naknadni povrat sredstava

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Ključni termini i izazovi za uspješno provođenje EU projekata– relevantna istraživanja:

 • Kompleksnost zadatka upravljanje projektima
 • Pripremljenost / izvedivost samog projekta
 • Poštivanje propisa o državnim potporama
 • Odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Najnovija praksa u postupanju s Ugovorima i financijskim korekcijama
 • Obveze u ex-post periodu, kako izbjeći povrat sredstava

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Ključni termini i izazovi za uspješno provođenje EU projekata – relevantna istraživanja:

 • Nepravilnosti u javnoj nabavi
 • Administracija projekata
 • Postupanje u slučaju prigovora i sporova

Profili trenera

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Albina Zanze

Albina Zanze

pravna savjetnica za EU projekte

Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila Program za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz fondova EU-a, nositelj je Certifikata iz područja javne nabave te ima položeni pravosudni ispit. Radila je kao voditeljica odjela za pravne poslove i kao savjetnica ministra za međunarodne odnose i pravo EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Iskustvo vođenja parnica građanskog i trgovačkog prava stekla je radom u odvjetničkom uredu i u javnom poduzeću kao viši stručni suradnik za zastupanje i pravne poslove. U PJR-u radi kao pravna savjetnica za EU projekte što uključuje savjetovanje klijenata o mogućnostima financiranja u natječajima za EU fondove, ocjenu sukladnosti projektnih prijedloga s propisima u području državnih potpora, te izradu kompleksnih prigovora na odluke o odabiru projektnih prijedloga. Kao pravnica s dugogodišnjim iskustvom savjetuje klijente u različitim pravnim pitanjima EU fondova, primjeni Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, primjeni financijskih korekcija, izvedbi ugovora o nabavi robe, radova i usluga,  žalbama na dokumentaciju za nadmetanje i odluke o odabiru ili poništenju itd.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

 

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • “Strip za početnike u EU fondovima“
 • Sažetak: „Rezultati istraživanja EUčinkovitost, ili kako smo proveli EU fondove“
 • Sažetak: „Istraživanje apsorpcijskog kapaciteta u Republici Hrvatskoj 2017.g. na regionalnoj i lokalnoj razini“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o EU fondovima/projektima – PJR EDUCA“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

950,00 Kn