PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
25.04.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „ENP i uvjeti sposobnosti kroz provjeru u ESPD“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Kako izraditi kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) u smislu omjera cijene i kvalitete
 • Postižemo li ENP-om najbolju vrijednost za novac?
 • Kako odrediti transparentne, objektivne i nediskriminirajuće metode i kriterije za ocjenu ekonomske i financijske sposobnosti
 • Specifičnosti određivanja visine minimalnog godišnjeg prometa kod nabave podijeljene na grupe
 • Kako ocijeniti ponude sukladno kriterijima za odabir ponude
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, e European Standard Procurement Document (ESPD) kao mehanizam koji gospodarskim subjektima olakšava pristup nadmetanjima
 • Kako ispuniti ESPD kada je predmet nabave podijeljen na grupe
 • Što se potvrđuje ESPD-om?
 • Ocjenjivanje ESPD obrasca

U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno obrađuju u vježbama izrade kriterija ENP na primjerima nabave roba/radova/usluga.

Uvod u problematiku teme

Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16) predviđena je prilagodba na novi sustav koji karakterizira e-ponuda, uvođenje ESPD obrasca i kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija za odabir ponuda. Na taj način u nacionalna zakonodavstva ulaze smjernice iz novih direktiva kojima se želi postići manje administrativno opterećenje za sve dionike procesa nabave, jačanje tržišnog natjecanja i postizanje najbolje vrijednosti za novac.

Kako bi ENP kriterij postigao svoju punu svrhu, naručitelji se trebaju upoznati sa modelima i tehnikama njegove izrade.  Savladavanje modela i tehnika izrade ENP-a smanjuje mogućnost  izrade «pro forma» kriterija koji su sami sebi svrha i ne dovode do odabira ponude koja daje najbolju vrijednost za novac.

ESPD obrazac potpuno je nov način dokazivanja sposobnosti ponuditelja. Sa ESPD obrascem trebaju biti upoznati svi dionici nabave, a naručitelji su taj obrazac obvezni prihvatiti u svim postupcima nabave.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Na konkretnim problemskim zadacima naučite kako izraditi i „testirati“ ENP kriterij koji dovodi do odabira najkvalitetnije ponude
 • Upoznajte se s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2016/7 i odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/13) o utvrđivanju standardnog obrasca za ESPD
 • Saznajte kako se primjenjuje ESPD obrazac, koja je njegova svrha, što se njime dokazuje i kako se ispunjava
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je nositelj EU projekta tehničke pomoći Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi Priručnika za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (dostupan na portalu javne nabave ovdje)
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, naučite kreirati i  ispuniti ESPD obrazac te izraditi različite modele ENP-a.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u obvezno područje nabave u dijelu ESPD-a i ENP kriterija,
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima gdje na potpuno nov način moraju dokazivati sposobnost ponuditelja,
 • svima drugima koje zanima uspješna primjena ENP kriterija i ESPD obrasca, i ostalih aktualnosti u javnoj nabavi.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama koje su vam na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00-10:30

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD)

 • Mehanizam koji gospodarskim subjektima olakšava pristup nadmetanjima: Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD) Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za ESPD i novi Zakon o javnoj nabavi
 • Koje podatke ESPD sadrži i što se potvrđuje ESPD-om
 • Način popunjava od strane naručitelja i ponuditelja
 • Tko potpisuje ESPD

Kako ispuniti ESPD kada je predmet nabave podijeljen na grupe

 

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

 • Apsolutni i relativni model: prikaz razlika u modelima na praktičnim primjerima
 • Je li kriterij ekonomski najpovoljnije ponude garancija kvalitetne ponude?
 • Važnost istraživanja tržišta i poznavanja predmeta nabave
 • Ponude koje daju najbolju vrijednost za novac:  Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

 

12:15-13:15

Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – praktične vježbe

 • Izrada kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru nabave roba
 • Izrada kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na primjeru nabave usluga
 • Prezentacije po grupama i rasprava

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – praktične vježbe

 • Ocjenjivanje ponuda temeljem razrađenih kriterija za odabir ponude
 • Prezentacije po grupama i rasprava

Profili trenera

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Sva mjesta su prodana ili rezervirana.