PrintFriendlyPrintEmail
Učitavanje mape...

Datum/Vrijeme
30.06.2017
9:00 - 12:15

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „e-nabava za ponuditelje“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Upoznavanje sa platformom Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN)
 • Osnovni pojmovi i elementi e-nabave, tehnički preduvjeti i zahtjevi sigurnosti
 • Kako se besplatno registrirati i preuzeti dokumentaciju za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske?
 • Preduvjeti za ispravan potpis e-ponude
 • Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude
 • Priprema traženih dokaza za podnošenje ponude, način unosa podataka u EOJN
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, e European Standard Procurement Document (ESPD) kao novi način dokazivanja sposobnosti
 • Kreiranje i potpis Uveza ponude
 • Troškovnici u sustavu e-dostave
 • Mogućnosti postavljanja upita za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije za nadmetanje kroz sustav EOJN
 • Potrebne radnje za izmjenu i dopunu ponude, odustajanje od ponude
 • Javno otvaranje ponuda: na što ponuditelji trebaju obratiti pozornost?

Prezentirana teorijska znanja dodatno se obrađuju kroz simulaciju sastavljanja i predaje ponuda  u sustavu EOJN-a.

Trajanje programa je 4 sata.

Uvod u problematiku teme

Predaju ponuda u papirnatom obliku zamijenila je e-ponuda. Radi se o potpuno novom načinu predaje ponude koji zahtijeva upoznavanje sa platformom EOJN-a.

Novost je i ESPD obrazac koji ponuditelji mogu dostaviti s ciljem preliminarnog dokazivanja sposobnosti. Novi sustav predaje ponude i dokazivanja sposobnosti ima za cilj olakšati pristup nadmetanjima i smanjiti administrativno opterećenje ponuditelja.

Upoznavanje sa novim pravilima predaje e-ponude i ispunjavanja ESPD obrasca otklanja rizik da se zbog samo jednog formalnog propusta ponuda odbaci kao ponuda koja nije predana na ispravan način i time oportunitetno izgubi značajno više sredstava.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Sažet i jednostavan prikaz rada EOJN-a i načina predaje e-ponude omogućuje polaznicima da uz minimum utrošenog vremena saznaju potrebne informacije za ispravnu predaju e-ponude
 • Naučite što je to ESPD obrazac, što njime dokazujete i kako se ispunjava
 • Saznajte kako postavljati pitanja i zahtjeve za izmjenom dokumentacije za nadmetanje kroz sustav EOJN-a te kako i u kojem roku, za slučaj da želite nešto potaknuti izmijeniti, to možete učiniti
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 350 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz prikaz rada EOJN-a naučite pripremiti i predati e-ponudu te ispuniti ESPD obrazac.

 

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno ponuditeljima koji žele naučiti kako pripremiti i predati e-ponudu i ispuniti ESPD obrazac
 • nositeljima certifikata u javnoj nabavi koji se žele detaljno upoznati sa pozicijom ponuditelja kao dionika s druge strane postupka e-nabave,
 • svima drugima koje zanima simulacija pripreme i izrade e-ponude.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

REDOVNE BESPLATNE EDUKACIJE – PJR KLUB: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata, državnih potpora i javne nabave. Više o temama koje su vam na raspolaganju u ovoj sezoni 2016/2017 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije većinom održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, te da je edukacija poludnevna i otvara prostor u popodnevnim radnim satima, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima, primjerice:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko potreba za sastavljanjem in-house programa usavršavanja u javnoj nabavi temeljem točnih potreba organizacije i savjetovanja u području osiguravanja kvalitete u provođenju postupaka javne nabave te postupanju sa žalbama.

Dnevni raspored

9:00-10:30

Platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave

 • Osnovni pojmovi i elementi e-nabave
 • Tehnički preduvjeti i zahtjevi sigurnosti
 • Kako se besplatno registrirati u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske?
 • Kako preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i pratiti tijek postupka?
 • Ovlaštenja za potpis ponude
 • Napredni elektronički potpis

Praktični prikaz registracije ponuditelja na platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave

 

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Ključni koraci u izradi i dostavi e-ponude

 • Priprema traženih dokaza za podnošenje ponude
 • Prikaz potrebnih podataka koji se upisuju za ponuditelja, članove zajednice ponuditelja i podizvoditelje
 • Prilaganje dokaza sposobnosti i jamstva
 • Mehanizmi koji gospodarskim subjektima olakšavaju pristup nadmetanjima: Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, e European Standard Procurement Document (ESPD)
 • Ponudbeni list i Uvez ponude
 • Troškovnici u sustavu e-dostave
 • Mogućnosti postavljanja upita za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije za nadmetanje kroz sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
 • Potrebne radnje za izmjenu i dopunu ponude, odustajanje od ponude
 • Elektronička predaja ponude
 • Javno otvaranje ponuda: na što ponuditelji trebaju obratiti pozornost?

Praktični prikaz sastavljanja i predaje ponude na platformi Elektroničkog oglasnika javne nabave

Profili trenera

 

Ines Gruica Devčić

Ines Gruica Devčić

direktorica odjela za provedbu projekata i javnu nabavu

Osnovnu izobrazbu stekla je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zvanjem profesora engleskog jezika i književnosti, profesora informatologije te diplomiranog muzeologa. Magisterij je stekla na University of Sussex, Brighton u području suvremenih europskih znanosti, a ujedno je i certificirani miritelj. U sustavu EU fondova je od 2004. godine kada je započela konzultantsko iskustvo na CARDS projektu kao podrška izgradnji kapaciteta jedinica za upravljanje projektima županije i izradi prvih uputa za prijavitelje EU projekata. Radom u SAFU 2006-2011 stekla je iskustvo kroz pripremu i provedbu CARDS, Phare i IPA projekata, izradom procedura i procesa, suradnjom s revizijskim misijama Europske Komisije. Bila je voditeljica Odjela, a onda i direktorica Sektora za pripremu i provedbu projekata, nadležna za rad više od 50 voditelja projekata cijelog portfelja SAFU-a. Radila je na velikim projektima razvoja u energetici, okolišu i prometu, a specifično iskustvo ima u provedbi velikih postupaka javne nabave u EU projektima. Detaljno poznaje sustav EU pretpristupnih i strukturnih fondova, te je nekoliko puta prošla sve faze pripreme programa i projekata. U PJR-u upravlja odjelom i portfeljom od pedesetak projekata kojima PJR aktivno pomaže u provedbi, vodi portfelj svih postupaka javne nabave za sve klijente PJR-a, bavi se kontrolom dokumentacije i provedbe projekata koje odjel vodi. Stručnjakinja je za tumačenje pravila ugovora o EU financiranju i vrlo česti predavač u području strukturnih fondova, provedbe i javne nabave u EU projektima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

 

Ivan Barnjak

Ivan Barnjak

voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu

Diplomirani inženjer prometa, u postupku završavanja magisterija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području strateškog poduzetništva. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave i veliko iskustvo u postupcima nabava, uglavnom na velikim projektima. Od 2008-2015. radi u SAFU, na mjestima savjetnika, voditelja projekata i voditelja odjela za pripremu i provedbu Strukturnih instrumenata. Ističe se pozicija voditelja projekta u području znanosti i visokog obrazovanja vrijednog 180 milijuna kuna, koji je u planu nabave imao preko 80 postupaka. Stekao je i iskustvo u upravljanju timom kao voditelj odjela te posjeduje certifikat za predavača iz područja Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova. U PJR-u radi kao voditelj projekata i savjetnik za javnu nabavu. U okviru projekata financiranih iz EU fondova savjetuje klijente korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeva za izmjenama projekata i ugovora, izvršenju aktivnosti i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Klijentima izrađuje planove nabava, dokumentacije o nabavi, te provodi cjelovite postupke nabava. Također, surađuje u razvoju i implementaciji inovativnog rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima, izrađuje procedure za upravljanje EU projektima, rješava kompleksne situacije u provedbi EU projekata, piše mišljenja o najvećim rizicima u provedbi EU projekata i izvodi edukacije u području provedbe projekata i javne nabave.

U kotizaciju je uključeno

 • Kava u pauzi
 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Publikacija: „Rezultati istraživanja spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA KOTIZACIJE: 475,00 kn + PDV

MOGUĆNOSTI POPUSTA (-20%): 380,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • članovi PJR KLUB-a (klijenti PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija), ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 3. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 4. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 5. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.