PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
11.04.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Donošenje odluke i izvršenje ugovora“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Utvrđivanje činjenica za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • Sadržaj odluke o odabiru i odluke o poništenju
 • Dostava odluka svim sudionicima u postupku
 • Ispravak pogrešaka u donesenim odlukama
 • Pravni učinci odluke o odabiru i odluke o poništenju
 • Primjena roka mirovanja odnosno kada se ne primjenjuje rok mirovanja
 • Izvršnost odluke o odabiru i odluke o poništenju
 • Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave
 • Kako završava postupak javne nabave?
 • Sklapanje i način izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
 • Izmjena ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
 • Izmjena ugovora s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja novim ugovarateljem
 • Značajne izmjene ugovora kada je potrebno provesti novi postupak javne nabave
 • Kada je naručitelj obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi?

U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja dodatno se potvrđuju primjercima odluke o odabiru i odluke o poništenju te dodatkom ugovora.

 

Uvod u problematiku teme

Novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) donosi nekolicinu značajnih promjena koji se odnose na izmjene ugovora o javnoj nabavi kao što je npr. obavezan raskid ugovora u slučajevima kada je npr. ugovor značajno izmijenjen.

Nadalje, Zakon prenosi i veće napore na samog naručitelja pa tako na primjer, kako bi postupak javne nabave završio donošenjem odgovarajuće odluke, naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te na temelju činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Koje će činjenice i okolnosti uzeti za dokazane, naručitelj utvrđuje slobodnom ocjenom, na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka javne nabave.

Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Na konkretnim problemskim zadacima naučite kako ocijeniti dokaze iz ponude ponuditelja i kako donijeti odgovarajuću odluku
 • Saznajte kako izmijeniti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum bez provođenja novog postupka javne nabave
 • Saznajte u kojim slučajevima značajnih izmjena ugovora je potrebno provesti novi postupak javne nabave
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, saznate kako izraditi odluku o odabiru ili odluku o poništenju te dodatak ugovoru o javnoj nabavi.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u obvezno područje nabave u donošenja odluka i izvršenja ugovora o javnoj nabavi,
 • ponuditeljima koji sudjeluju u postupcima i koji razumjeti svoje mogućnosti vezane uz odluku o odabiru ili odluku o poništenju te zakonska ograničenja vezana uz izmjene ugovora,
 • svima drugima koje zanima dovršetak postupka javne nabave te pravilna provedba ugovora o javnoj nabavi, i ostale aktualnosti u javnoj nabavi.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju

 • Utvrđivanje činjenica za donošenje odgovarajuće odluke
 • Sadržaj odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • Dostava odluke svim sudionicima u postupku
 • Ispravak pogrešaka u donesenim odlukama

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Pravni učinci odluke o odabiru ili odluke o poništenju

 • Primjena roka mirovanja
 • Kada se ne primjenjuje rok mirovanja
 • Kada nastaje izvršnost odluke o odabiru ili odluke o poništenju
 • Uvid u dokumentaciju postupka javne nabave
 • Kako završava postupak javne nabave?

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma
 • Način izvršenja ugovora o javnoj nabavi
 • Obvezni dijelova ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Izmjena ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

 • Izmjena ugovora ili okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
 • Izmjene ugovora s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja novim ugovarateljem
 • Značajne izmjene ugovora kada je potrebno provesti novi postupak javne nabave
 • Kada je naručitelj obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi?

Profili trenera

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

 

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.