Kategorija | PJR Akademija


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
16.10.2017 - 20.10.2017
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
26.02.2018
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
21.05.2018 - 25.05.2018
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija