Kategorija | Europski fondovi i EU projekti


Datum/Vrijeme Naziv edukacije
25.01.2018
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
22.02.2018
10:00 - 14:00
PJR KLUB: Rasprava o najnovijoj praksi DKOM-a s obzirom na promjenu postupanja temeljem Zakona o javnoj nabavi, nepravilnosti u javnoj nabavi u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
26.02.2018 - 02.03.2018
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
12.04.2018
10:00 - 14:00
PJR KLUB: Posebnosti u javnoj nabavi građevinskih radova te upravljanje ugovorima o gradnji
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
21.05.2018 - 25.05.2018
9:00 - 16:30
PJR AKADEMIJA - simulacija provedbe EU projekata
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
13.06.2018
9:00 - 16:30
Uspješno napišite i provedite vaš EU projekt
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
14.06.2018
9:00 - 16:30
Računovodstvo, porezi, revizija i državne potpore u EU projektima
Projekt jednako razvoj d.o.o., Zagreb Grad Zagreb
Pogledajte ostale kategorije edukacija