Računovodstvo EU sredstava i državnih potpora

Računovodstvo EU sredstava i državnih potpora

Računovodstvo državnih potpora uređeno je pravilima financijskog izvještavanja. Računovodstvo državnih potpora za velike poduzetnike koji primjenjuju Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI) uređeno je MRS-om 20 Računovodstvo za državne potpore i...
Što je Sporazum o partnerstvu?

Što je Sporazum o partnerstvu?

Svaka država članica Europske unije obavezna je, sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013., predložiti ključne ciljeve koje će ispunit kroz Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih...