travanj 2017.

travanj 2017.

Kako odlučiti da li se žaliti DKOM-u na dokumentaciju / na odluku o odabiru Kako sastaviti žalbu, kakva je praksa DKOM-a postupanja po žalbama Kakve posljedice za troškove EU projekata mogu imati nepravilnosti u javnoj nabavi